Belysning

Vi vill använda ny teknik för att med mindre miljöpåverkan skapa ljusare, vackrare och säkrare omgivningar. Vi erbjuder stöd från de första idéerna till en slutförd installation.


Människan och ljuset!


Rätt belysning ger bättre livskvalitet.

Elhjältarna går här igenom den biologiska aspekten av belysningsdesign ­för komfort och välbefinnande. Välkommen till den tredje dimensionen!

Länge hade glödlampor och lysrör bara en funktion: ljus för syns skull. Men forskning visar att ljuset har en extra dimension som stimulerar hjärnan och styr vår inre klocka. Vi hjälper dig att hitta belysningslösningar och koncept som utnyttjar de positiva effekterna. Det ger höjd prestanda till varje kund och bra affärer i varje projekt.

Människan har gått på jorden i miljoner år, men elektriskt ljus har bara funnits i drygt hundra år. Vi är genetiskt vana vid naturligt utomhusljus – himlens omfältsljus. På dagens arbetsplatser är belysningen avgörande för hur alla mår, omfältsljuset (exempelvis indirekt belysning på vägg) påverkar vakenhetshormonet. Vikten av ljusets kvalitet och riktning är enorm.

För att säkerställa att belysningen kommer så nära dagsljus som möjligt finns en mängd olika alternativ och produkter, både för befintliga system och nya projekt. Eljältarna använder banbrytande LED-lösningar och hittar rätt facit med användarvänlig styrteknik och snygga kontrollredskap. Det ger en perfekt upplevelse i varje rum.

Fem fakta.

1. Dagsljus är livsviktigt.

2. Belysningens kvalitet påverkar kroppens hormoner.

3. Felaktig belysning påverkar sinnesstämningen negativt.

4. Flimmer från gamla lysrör utan HF-don och dåliga LED-drivdon ger stress och huvudvärk.

5. Ljusets riktning har stor betydelse. Rätt ljus runt exempelvis en arbetsplats är viktigt, det räcker inte att ljussätta arbetsytan.

 

Upptäckten av den tredje receptorn på ögats näthinna, som fokuserar på ljusimpulser via en biologisk nervbana, är central. Nervbanan passerar hypofysen som påverkar utsöndringen av vakenhetshormoner. Genom anpassat ljus mår människor bättre och känner mindre stress, samtidigt som kunden sparar pengar och på miljön.

På Elhjältarna jobbar vi med att kontrollera ljus, på samma sätt som ljuset kontrollerar oss. Ljus sätter timern för människans inre klocka, om vi är aktiva eller trötta – om vi mår bra. Varje cell i varje organ har en genetisk dygnsrytm som finns i alla djur och växter. Ljuset stabiliserar våra 24 timmar.

Styrcentralen för vår inre klocka är hjärnan, som är starkt influerad av ljus. Även om dygnsrytmen i grunden ställs av gener och arvsmassa så styrs den inre klockan av dagsljus. Utan ljus som den främsta regulatorn går klockan snabbt i otakt. Som ett resultat kan vi lida av sömnstörningar, kronisk trötthet och i värsta fall depression.

 Det finns två hormoner hos människor som styr dygnsrytmen. Melatonin, som frigörs på kvällen när det blir mörkare och som främjar sömn. Kortisol, som är motsvarigheten till melatonin och en indikator av nivån på mänsklig aktivitet.

 Dagsljus med en hög blå komponent har en aktiverande effekt och ökar koncentrationen. Detta beror på att det stimulerar receptorerna i ögat och därmed driftcentralen i hjärnan i mycket högre grad än ljus med hög röd komponent.

 En daglig dos av starkt ljus med en tillräckligt hög blå komponent är viktigt för att stabilisera dygnscykeln och välbefinnandet. Rätt ljus under dagen ger även en bättre nattsömn, då vi kräver mindre tid att somna och hamnar snabbare i djupsömn. Perfekt belysning på arbetsplatsen har därför dubbel effekt på prestanda och välbefinnande. Men även bra ljus måste utformas rätt!

Den biologiska effekten är störst när ljuset kommer från en källa med stor yt-area. Indirekt belysning som reflekteras från en vägg har därför en starkare effekt än ljus från en spotlight. Det beror på att fotoreceptorerna i ögat är fördelade jämnt över näthinnan. Signalen till hjärnan, därmed den biologiska effekten, är störst när så många fotoreceptorer som möjligt stimuleras samtidigt.

Varje rum presenterar sin utmaning. De rum där vi lever, arbetar, studerar eller kopplar av är alla olika. Professionell belysningsdesign tar hänsyn till rummets storlek, takhöjd, mängden dagsljus samt verksamhet. Elhjältarna ser till att allt blir rätt och är med i projekten från start till mål. Vi fixar rätt styrenheter och ser till att allt blir snyggt och användarvänligt – en trygg och pålitlig partner.

Rätt ljusstyrningssystem ger en intensitet, färgtemperatur och dynamik som motsvarar naturligt dagsljus. Armaturerna styrs på ett harmoniskt sätt och relevanta standarder och belysningsvärden används. Resultatet blir ett jämnt bländfritt ljus och hög visuell komfort. Elhjältarna fixar en optimal teknisk lösning oberoende av rummets utseende vilket ger flexibilitet i designarbetet.

Dagsljus har även nackdelar, som reflexer och oönskad värme. Därför finns teknik som skapar en dynamisk ljussättning och samtidigt skyddar mot sol och hetta. Om en närvarosensor används slås belysningen på automatiskt när någon kommer in i ett tomt rum och stängs av när sista person lämnar. Det ger optimal användning av dagsljus och maximal energibesparing.

LED-belysning är extremt effektiv och flexibel. Tekniken ger ljusdesigner och planerare mer frihet än någonsin. Elhjältarna skapar perfekta ljusscener med valda färgeffekter och kan samtidigt utveckla innovativa belysningskoncept. Användarna märker fördelar direkt, rapporter kommer snabbt in om mindre trötthet och huvudvärk till förmån för ökad koncentration. Det är fakta.

Många människor vistas i dag i miljöer där oren belysning dominerar. Ändå ska alla vara glada, energiska, välmående och produktiva i ett ljus som inte ens växter kan leva i. Vi på ELhjältarna vill ändra på det. Vi vet vilken typ av belysning och styrning som krävs till varje enskild kund.

Låt oss mota mörkret – tillsammans! 

PARTNERS

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.